Cenník

Individuálna psychoterapia a/alebo psychodiagnostické vyšetrenie v trvaní 50 minút

40 €

Individuálna psychoterapia a/alebo psychodiagnostické vyšetrenie v trvaní 50 minút - v čase po 16:00

45 €

Individuálna psychoterapia a/alebo psychodiagnostické vyšetrenie v trvaní 90 minút.

50 €

Párová psychoterapia/ konzultácia pre rodičov v trvaní 90 minút

55 €

Psychodiagnostika školskej zrelosti (vyšetrenie + správa)

40 €

Nácvik relexácie pokiaľ nie je súčasťou psychoterapeutickej liečby v trvaní 30 min.

20 €

Vyšetrenie žiadateľa o zbrojný preukaz

80 €

Správa zo psychologického vyšetrenia/sedenia na žiadosť klienta

15 €

Iné psychodiagnostické vyšetrenie na vyžiadanie klienta

cena podľa výkonu

Ceny sú konečné, DPH k nim neúčtujem.

 

Postup:

  • Objednávate sa vopred na presný termín telefonicky na čísle: 0907 93 93 92.
  • Sedenie začína v dohodnutom čase, v prípade omeškania sa čas neposúva.
  • Termín je potrebné zrušiť telefonicky do 24 hodnín pred začiatkom - bez storna.
  • Zrušenie 24-1 hod pred sedením: storno poplatok 10 €.
  • Zrušenie menej ako 1 hod pred sedením: storno poplatok v plnej výške sedenia/výkonu.
  • V prípade ochorenia dieťaťa je možné termín zrušiť do 8.00 ráno v dohodnutom dni.
  • O zrušení termínu z mojej strany budete vždy vopred telefonicky informovaný.