Služby pre deti

  • Odlišuje sa Vaše dieťa vo svojom vývine?
  • Prejavuje sa Vaše dieťa zvláštnym správaním?
  • Prechádzate spolu zložitým vývinovým obdobím?
  • Prežívate náročnú životnú situáciu?
  • Boli Vášmu dieťaťu diagnostikované poruchy  vyžadujúce liečbu?
  • Chcete urobiť pre seba a svoje dieťa niečo viac, alebo len jednoducho potrebujete poradiť , ako ho viesť cestou dozrievania v zdravú osobnosť?

Ponúkam Vám: 

  • Komplexnú psychoterapeutickú liečbu porúch správania,  afektívnych porúch (depresie), úzkostných porúch (separačná úzkosť, panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, obsedantno kompulzívna porucha),  špecifických fóbií (školská fóbia, agorafóbia, sociálna fóbia a iné), závislostí, psychosomatických ťažkostí  a v spolupráci s klinickým logopédom aj liečbu zajakavosti.
  • Psychologickú diagnostiku vývinu, kognitívnych funkcií, emocionality, špeciálnych schopností a iné.
  • Psychologické konzultácie zamerané na rozvoj schopností a zdravého osobnostného vývinu Vášho dieťaťa.