KOGNITÍVNO-BEHAVIORÁLNA PSYCHOTERAPIA EXISTENCIÁLNA ANALÝZA A LOGOTERAPIA

Psychoterapia je o vzťahu a o dôvere. O pocitoch aj o rozume. O hľadaní, sprevádzaní a nachádzaní. O rozhovore aj o mlčaní. O zmenách aj o akceptovaní. O tvorivosti a o skúmaní. O slovách aj o skutkoch.

Toto sú len malé kamienky v pestrej mozaike života. Ak potrebujete pomôcť zmeniť zmeniteľné, zmierniť zmierniteľné alebo akceptovať nezmeniteľné, psychoterapia môže byť aj Vašou voľbou. Môže byť tiež cestou k Vášmu sebapoznaniu, sebaprijatiu a novému osobnostnému rastu. Cestou, pri ktorej každá zmena je predovšetkým o Vašom rozhodnutí.

Často sa pýtame, prečo sa nám deje, to čo sa deje. Ako ale hovorieval V.E. Frankl, potrebujeme sa na to pozrieť naopak: život sám kladie otázky a my máme na ne odpovedať. A je len na nás ako odpovieme.

Vitajte na našej stránke

PSYCHOTERAPIA PRE DOSPELÝCH

Pri svojej práci využívam metódy kognitívno behaviorálnej terapie - KBT a Existenciálnej analýzy a Logoterapie

 • Zmenil sa Váš život pod tlakom náročnej životnej situácie?
 • Zmenil sa Váš život vplyvom diagnostikovaného duševného ochorenia?
 • Žijete v strese, ktorý sa odráža na Vašom duševnom alebo fyzickom zdraví?
 • Prežívate partnerské, rodinné, vzťahové alebo pracovné konflikty?
 • Zažívate pocit nenaplnenia a straty zmyslu života?

Ponúkam Vám:

 • Komplexnú psychoterapeutickú liečbu depresií, porúch príjmu potravy, obezity, psychosomatických ťažkostí, špecifických fóbií (sociálna fóbia, agorafóbia a iné), závislostí, úzkostných porúch (generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha, obsedantno-kompolzívna porucha) a iné.
 • Psychologickú diagnostiku osobnosti, kognitívnych funkcií, špecifických schopností, emocionality.
 • Psychoedukačné programy zamerané na nácvik relaxácie , zvládanie stresu a osobnostný rozvoj.

PRE DETI

 • Odlišuje sa Vaše dieťa vo svojom vývine?
 • Prejavuje sa Vaše dieťa zvláštnym správaním?
 • Prechádzate spolu zložitým vývinovým obdobím?
 • Prežívate náročnú životnú situáciu?
 • Boli Vášmu dieťaťu diagnostikované poruchy vyžadujúce liečbu?
 • Chcete urobiť pre seba a svoje dieťa niečo viac, alebo len jednoducho potrebujete poradiť , ako ho viesť cestou dozrievania v zdravú osobnosť?

Ponúkam Vám:

 • Komplexnú psychoterapeutickú liečbu porúch správania, afektívnych porúch (depresie), úzkostných porúch (separačná úzkosť, panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, obsedantno- kompulzívna porucha), špecifických fóbií (školská fóbia, agorafóbia, sociálna fóbia a iné), závislostí, psychosomatických ťažkostí a v spolupráci s klinickým logopédom aj liečbu zajakavosti.
 • Psychologickú diagnostiku vývinu, kognitívnych funkcií, emocionality, špeciálnych schopností a iné.
 • Psychologické konzultácie zamerané na rozvoj schopností a zdravého osobnostného vývinu Vášho dieťaťa.

"DUŠA POTREBUJE VIAC MIESTA AKO TELO"    Axel Munthe