PODMIENKY A CENY

Individuálna psychoterapia

a/alebo psychodiagnostické vyšetrenie v trvaní 50 minút

50€

Individuálna psychoterapia

a/alebo psychodiagnostické vyšetrenie v trvaní 90 minút.

80€

Párová psychoterapia alebo konzultácia pre rodičov

v trvaní 90 minút

80€

Leadership Coaching / Mentoring

v trvaní 60 minút

100€

Psychodiagnostika školskej zrelosti

vyšetrenie + správa

40€

Nácvik relexácie

pokiaľ nie je súčasťou psychoterapeutickej liečby v trvaní 30 min.

25€

Vyšetrenie žiadateľa o zbrojný preukaz

100€

Správa zo psychologického vyšetrenia/sedenia 

na žiadosť klienta

20€

Iné psychodiagnostické vyšetrenie na vyžiadanie klienta

cena podľa výkonu

Ceny sú konečné, DPH k nim neúčtujem.

PODMIENKY:
  • Objednávate sa vopred na presný termín telefonicky na čísle: 0907 93 93 92, 0904 757 969.
  • Sedenie začína v dohodnutom čase, v prípade omeškania sa čas neposúva.
  • Termín je potrebné zrušiť telefonicky do 24 hodnín pred začiatkom - bez storna.
  • Zrušenie 24-1 hod pred sedením: storno poplatok 20 €.
  • Zrušenie menej ako 1 hod pred sedením: storno poplatok v plnej výške sedenia/výkonu.
  • O zrušení termínu z mojej strany budete vždy vopred telefonicky informovaný.