PODMIENKY A CENY

Individuálna psychoterapia - dospelí (50 min)

Odborný garant a Psychológ-senior

60€

Individuálna psychoterapia - deti (50 min)

Odborný garant a Psychológ-senior

55€

Individuálna psychoterapia - deti a dospelí (50 min)

Psychológ

50€

Individuálna psychoterapia (90 min)

Odborný garant a Psychológ-senior

90€

Individuálna psychoterapia (90 min)

Psychológ

80€

Leadership Coaching / Mentoring

v trvaní 60 minút

120€

Psychodiagnostika školskej zrelosti

vyšetrenie + správa

50€

Vyšetrenie žiadateľa o zbrojný preukaz

100€

Správa zo psychologického vyšetrenia/sedenia 

na žiadosť klienta

25€

Iné psychodiagnostické vyšetrenie na vyžiadanie klienta

cena podľa výkonu

Ceny sú konečné, DPH k nim neúčtujeme.

PODMIENKY:
  • Objednávate sa vopred na presný termín telefonicky u konkrétneho psychoterapeuta.
  • Sedenie začína v dohodnutom čase, v prípade omeškania sa čas neposúva.
  • Termín je potrebné zrušiť telefonicky do 24 hodnín pred začiatkom - bez storna.
  • Zrušenie 24-1 hod pred sedením: storno poplatok 30 €.
  • Zrušenie menej ako 1 hod pred sedením: storno poplatok v plnej výške sedenia/výkonu.
  • O zrušení termínu z mojej strany budete vždy vopred telefonicky informovaný.