PhDr. Martina Bačová

Odborný garant

Ako dieťa pri pobyte v nemocnici som našla v srdci presvedčenie, že keď vyrastiem budem pomáhať ľuďom. Keď som bola staršia vrámci mládežníckych organizácií som sa zúčastňovala rôznych dobrovoľníckych akcií doma i v zahraničí. Tak ako väčšina stredoškolákov, netušiac čo to obnáša, začala som študovať psychológiu na Filozofickej fakulte Trnavskej Univerzity. Po prvom roku štúdia som nadobudla istotu, že som sa vybrala správnou cestou. Psychológia sa mi stala nie len profesiou ale aj záľubou.

Počas štúdia som pracovala v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave, kde som sa neskôr vrátila a pracovala ako psychoterapeut s ľuďmi so závislosťou. Zručnosti v práci s deťmi som mala možnosť získať ako školský psychológ v Škole pre telesne postihnuté deti. Na individálnu psychologickú prax, tentokrát s deťmi aj dospelými som opäť nadviazala v Centre pre dysfluencie pri Slovenskej zdravotníckej univerzite, kde som sa venovala psychoterapeutickej liečbe zajakavosti.

Absolvovala som výcvikový kurz v logoterapii v Olomouci pod vedením známeho českého psychoterapeuta Karla Balcara. V roku 2005 som obhájila rigoróznu skúšku na katedre psychológie Filozofickej fakulty TU v Trnave, čím mi bol priznaný titul PhDr. V roku 2006 som ukončila štvorročný certifikovaný výcvikový kurz v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii. Získala som certifikát, a tým aj oprávnenie pracovať ako psychoterapeut. Od roku 2007 som registrovaná v Zozname psychoterapeutov SR. Následne som získala odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností a licenciu v obore klinická psychológia.

Svoju profesiu chápem ako cestu, preto sa naďalej vzdelávam v diagnostických a terapeuticikých metódach, ktoré Vám ponúkam. Môj život je spleťou nie len profesionálnych ale aj osobných skúseností. Som maminou troch krásnych detí a moja rodina mi je životnou náplňou a inšpiráciou pre všetko čo robím.

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.