Mgr. Michal Bača

Štúdium psychológie som ukončil v roku 1999 na Trnavskej univerzite. Prvé skúsenosti v psychoterapii (individuálnej aj skupinovej) som získal v resocializačnom centre Retest v Bratislave (1999-2000), ktoré sa zameriavalo na dlhodobú liečbu drogových závislostí. Následne som pôsobil ako psychológ v spoločnosti Orange (2000-2007), kde som po niekoľkých rokoch prevzal vedenie tímu rozvoja zamestnancov a internej komunikácie. Ďalšie manažérske skúsenosti som získaval v Slovenskej sporiteľni (2007-2010) na pozícii vedúci oddelenia Vzdelávanie a rozvoj a následne na podobnej pozícii vo VÚB banke (2011-2021). Mám skúsenosti s vedením malého tímu, ale aj s vedením oddelenia, čo odboru s celoslovenským záberom s viac ako 30 kolegami. V rámci uvedených organizácii som sa okrem štandardného vzdelávania manažérov a zamestnancov venoval predovšetkým rozvoju firemnej kultúry, leadershipu a talentu. Som presvedčený, že korporácie môžu byť dlhodobo úspešné (a prospešné) len do tej miery, do akej dokážu naplno využiť skrytý potenciál svojich zamestnancov - a pred touto výzvou dnes stojí veľká časť organizácií.

Po viac ako 20-ročnej korporátnej skúsenosti na rôznych manažérskych pozíciách a po mnohých projektoch som sa rozhodol opäť vrátiť k individuálnej psychologickej práci. Dokážem tak prepojiť psychologické poznatky s reálnou skúsenosťou a životom v korporátnych organizáciach. Chcem byť nápomocný pre ľudí, ktorí sú vystavení dlhodobej záťaži a stresu, riešia množstvo osobných aj pracovných problémov súčasne a pritom túžia byť dlhodobo efektívni a prínosní.

Absolvoval som výcvikový kurz v logoterapii v Olomouci pod vedením známeho českého psychoterapeuta Karla Balcara. Zároveň sa vzdelávam v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii (KBT). Pracujem formou individuálnych psychologických konzultácií, koučingu a terapie v nasledujúcich oblastiach:

  • Dlhodobá záťaž, stres a vyhorenie - ako z toho von
  • Osobný leadership, vnútorná motivácia a dôvera - ako viesť a inšpirovať iných ľudí
  • Úzkostné poruchy: rôzne druhy fóbií, panické ataky, obsedantno-kompulzívna porucha (KBT)
  • Depresia (KBT)
  • Budovanie psychologického bezpečia v organizáciách