Mgr. Lenka Mižišinová

Psychológ

Vyrastala som medzi knihami, na obálkách ktorých sa často skloňovalo slovo psychológia. Svoju vlastnú cestu k nej som ale skôr ako z učených poučiek, objavovala vo svete. Vo svete zážitkov, radostných i bolestných, na vzdialených výpravách i v blízkych priateľstvách, behom dlhých rozhovorov i vo chvíľach prostého bytia. Tam, kde som stretávala druhých i seba samú. A tak som sa okľukou vrátila do knižnice. A tie knihy odrazu už neboli len pekne pôsobiacou kulisou. Niekde tam som natrafila na trochu tajomné a pritom jednoduché vety o existencii, slobode, zodpovednosti, voľbe a zmysle. A tak som zvolila. Psychoterapeutický výcvik a práca terapeuta boli a sú pre mňa zmysluplnou cestou plnou jedinečných stretnutí. Kráčam ňou s rešpektom, pokorou, otvorenosťou, zvedavosťou aj humorom.

Štúdium psychológie som absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Ďalej som pokračovala vo vzdelávaní v predatestačnej príprave v odbore Klinická psychológia. Zároveň som v roku 2005 vstúpila do dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a existenciálnej analýze (SLEA). Aktuálne pracujem ako psychoterapeutka pod supervíziou a pokračujem vo vzdelávaní.

Behom vysokoškolskom štúdia som získala dôležité skúsenosti prácou v neziskových organizáciách pomáhajúcim deťom s poruchami autistického spektra, ľuďom so zdravotným znevýhodnením a obetiam trestných činov. Po štúdiu som nastúpila do psychiatrickej nemocnici, kde som sa venovala psychodiagnostike na akútnych a psychoterapeutickej liečbe závislostí, úzkostných a depresívnych porúch. Následne som pôsobila v ambulancii klinického psychológa a súkromnej praxi v Prahe. Po mnohých rokoch strávených v Českej republike sme sa s rodinou vrátili späť na Slovensko a ja mám radosť, že tu môžem nadobudnuté znalosti a skúsenosti uplatňovať a ďalej prehlbovať.

Zameriavam sa na prácu s dospelými a dospievajúcimi klientami. Témy, ktorým sa vo svojej práci prevažne venujem:

  • Zvládanie ťažkých životných situácii
  • Smútok, strata, depresia
  • Práca s traumou
  • Stavy úzkosti a paniky
  • Stres a syndróm vyhorenia
  • Závislosti
  • Vzťahové a rodinné problémy
  • Sebapoznanie, hľadanie zmyslu a životného naplnenia

Ak máte záujem o dohodnutie termínu konzultácie, alebo máte iné otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom na lenka.mizisinova@PSYCHOLOGICKEsluzby.sk, telefonicky +421 948 687 280 alebo prostredníctvom formulára: